דלג לתפריט ראשי(מקש קיצור 1) דלג לתוכן(מקש קיצור 2) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 3)דלג למפת אתר (מקש קיצור 4)
זוכי מבצע
זוכי מבצע
הדגנים הראשונים שלו. דייסות מטרנה. אם המאכילה את תינוקה בדייסה
מהו HMO?

זוכי מבצע "האמא של הפינוקים"

האמא של הפינוקים

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 26.9.17

מיריבוכריס
היבאחמאדה
גליתמחוליה
שירןשיליאן
אירינהגרבר קוזלוב
סיוןגינת
מורפנסו שמש
מורןפרננדס
מריםגולדמן
אסתיזייגר
לינאאבו מוח
יעלגוטין
שירהגורי
מירבסבג
ברוריהאליהו
חןסגל-קינן
אהרןארד
גיליבר און
מורשפיאן
ינוןאטלי
אורליכהן
נעמיוזאנה
מורןארזי
אדלנמצב
אולגהדולינסקיה
קאריןאליה
רזרוזנר
ליטלפרייפלד
אדוהסויסה
איילכהן
יגאלאלפנדרי
חשירייצס
עדיעובדיה
אלינורעידן
זהביתכהן
נטלייוסופוב
שירןקובי
מליאייל
סבריןניגם
עדהנצר
שנילרוש
אייהעבוד
עינתאילוז
שרונהגבריאל
מורןישראל
אסףבהרל
כרמלהכוכבי
מורןברוך
לינויציטרון
מרינהלוינגרד
הירוניקההיטיגודה
שניצדוק
ורוניקהמואיסייב
שריתאחרק
פלורינהטאוב
עדילוי
שנינחום
נליזוננפלד
מורלוי
סיגליתקוממי
נטליסגל
נתלימיכה
ליטלברדה
לירוןנגדאי
מורןמרקו
עידומשה
גל גילהיגר
נועהפלש
שלומיתרחמים
ורדחזי
אלזהראאאבו שקרה
נתנאלהאוחיון
ליפזבן כהן
רוניתבביאן מילר
לריסהברטי
עינבשעיו
לימורפלדמן
יוסףנעוס
אתידרורי
רותםאבנעים
אושרתבניסטי
נטליהקדאנר
משהפרחי
ענבראפודי
ציפידודוביץ
שרוןרוט
רחליקרייב

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 3.10.17

יהודיתהררי
מיכללנדאו
ענתטל
אפרתצנחני
לבנתנוטקין
חןאבקסיס
מירבויכמן
יערהבדר שלו
אלישבעסדן
דנהבנו
סהרסיני
אליהועמרן
מזלדהן
יעלעץ הדר
אורליבן ארי
נתנאלאוחיון
הונידהמרגיה
ליאתבוסקילה
דניאלעמרן
יקטרינהאדמוביץ
בתאלנחמיה
מיכלווייספיש
ניצנהגואז
מזלקנדה
נהאדאבו מוח
סיגליתאברג'ל
מיריכראם
מרינהחיניץ
לירוןשיכמן
מירבאסולין
אחיהדודוביץ
שירןגנץ
סיגליעקובוב
רעותאושר
חייםמור יוסף
אביזיו
סתיואוחיון
אורטלמה-טוב
קוסטהפליך
?אפרתאילון?‎
יסכהברוכי
היליתסלע סולימני
אוריתפולונסקי
מאיהמור
חניסילמן
ענברעמר
מאיהסער
שגיתזקלד
רבקהרעני
אוריתידעי
רחלברנס
מאירגסנר
אלוןוינברן
מרסלפינסקי
שניאנג'ל
קרןגרג'י
אסתיבארון
אירינהגולדשטיין
נופראלמקיאס
גליתחן
רעותשוט
ספירבן חמו
רעותששון
איריתפישנקו
קרן אוראגשם
אושריתציון
נופרפז
מיכאללוין
אריאלהדיארי
מורקריידן
ירוןלזרוביץ
רותםפינצ'ובר
רבקהמרינובסקי
סבינהאדזיאשוילי
מאיהרון
קטיכהן
לביאכהן
אלעדרואימי
סיוןפורן
הילהבן חמו
הדרבילוי דוד
דנהמאיר
שניצארום
עדירחמים
אוריתמשה
בתאלסמוכיאן
יסמיןדהרי
שירהצברי
אסנתאורלנסקי
רויתוינברג
הדסדרסלר
מירישאול
חןרדה
מורבוכשטב
אלדדפאר
אילנהאלישייב
איילמתתיהו
יהודהקנדי
אלסהאיילה
רותםאבוקסיס קוריאט
אביטלפיגו
נועהגדעוני
אנסאםמערוף
טליהבן שוד
אינאסחאג יחיא
שירןבר-חן קור
שריתאוסקר
דיאנהאמילי
אלינוריונתייב
מיטלרוכמן זרביב
קורלנחמני
לאונידקויפמן
ינוןחזמה
גניתעזרא
שירהצדיק
דיקלהבן חמו
קרן הילהאשטמקר
smadarnir
שלומיביתן
ניבהדיקמן דיאמנט
שירהנקי
נעמהכאלף
נופרלוי
מיריגולן
תמרשרון
אביהרוג
שלמה אליעזרשבאבו
רינהעוזר
מיכלחלמיש
ענבלאלבז
יוסףזיוד
רותבן שלום
דריהאלביליה
לאהעבדה
ענברלוי
ריקיכדורי
אורטלאזולאי
דודדרורי
רועילוי
חגיסימן טוב
גלעדגולדנברג עוזר
ליאורעמירה
שיראלברדיס
ורדקאמאלי
הילהחייט
גליתברסי
שימריתשמן
דבוריכסיף
אלינהעמירס
גילגפשטין
מורןהרמן
אילנהגוידוב
מיריקהלי
ארזלוי
שלומיחסון
אמלעבדו
אושרהקיסר

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 10.10.17
קריןאילת
חןצדיק
מוריה אביהפולטוב
אביטלשמחה
רותםאדרי
לאהבוארון
שירהכתב
אביטלשפי
לירוןשחר
פרחשחר
אפרתחורש קיטאי
הדרבילוי דוד
נטליוקנין
שריכהן
תמידריי
אנסטסיהצירקובה
מיטלגוליוב
אלינורחסאן
מיטלמרדכי
פאתןטרודי
מריאנלהשפירא
לריסהבלחסין
ספירפרץ
מילנהשמיס
שירןסופר
אפרתצנדגאוקר
חניןחמודי קאדריה
רעותדורון גל
עידןאוחנה
יעקבכהן
ספירעמר
חן שירהחדד
הדסמונוביץ
הילהבן חמו
מלכה אביטלסדן
רותםנהרי
אלעדיעיש
יעקבבלטה
לימוראשכנזי
נירדרור
רבקהשאול
יעלארליך
ליאתאטלן
אריקלובל
מירהמילנוב
אלונהסטציוק
רעותבורדמן
לילךאברהמי
יפהשחימוב
אולגהמרינין
דינהגולדברג גולן
ליאתרובינשטיין
אלהקרסילשיק
דניתכהן
תמיממן
אסתרסבו
יפעתגרסימוב
שמעווכהן
רבקהבנהמו
מיטלכהן
שירןדגה דמרי
רעותבוסיאן
נטעברקוביץ
מורןכהן
זהבהלנדה
יוניתקצבורג
רינהניסנוב
קרןוונסובר
הדסהמימון
אביגילכהן
הדראמור
קרןמימרן חזן
מזלבלטה
רינתגניש
שלומיתקורנברוט
עדיתפיטוסי
דיקלהרוזנפלד
ענבלהוברפלד
איילתדהן
שניסעדון שטרית
שריתואדיש
לאהחורי
אורטלדיין
עדיבירנשטוק
אלעדרואימי
שירליכהן
סיוןפורן
הודיהצבי
רננהאולשטין
מאיהפניני
ארזאראל
קרןרזקר
הילהגואטה גדע
רבקהחזן
רותםחגי
אנה בלגולדשטין
רותיאהרונוב
אורטלגולדשטיין
נעמהמלכה
קאריןמאירט
אוראלבז
אפרתיוסף
ענבלאורבך ירקוני
שניאדרי
מירידרי
יואבנעימי
מגיעובד
שרוןשי
סאליג'אן
דריהגולדמן
רויתלבו
סמראבראהים
ששיכהן
מורחייט
קוביוידל
יפעת אינסרובין
שירה מאירמאיר
דוברתלוי זינגר
מילנהאילחנוב
אביטלכי טוב
רומיהדס
שגיתמזרחי
צלילנפש
מורןבן דוד
רגינהויסוקובסקי
אביטלבורשטיין
נויסבן
מיכלפרץ
אלכסנדרהפורטנוי
לילךפרץ
הילהיעקוביאן
ויקטורמיכאילוב
ישימור
ריקיחדד
RouaFeidi
גילהפלקוביץ
ריםזיוד
יפעתיעקביאן
מיכאלמושאילוב
לביאכהן
קאריןכהן פרחי
דודוכהן
תומראלול
שלומילוי
מריהימינך
חןדיאי
דליתסביליה
שנילויליכט
קאריןשגיא
דודמשולם
יצחק שמואלבוארון
פאולהגולדשמיד
חניזדה
תרצהעמיחי
ענתכהן
ויקייהושע
נתנאלשיינבין
אלי וספירבן חמו
מיריבהר
הדרצח
אורטלנגר
יוניתאפרגן
נתנאלמזרחי
ליאתאמסלם
נועהגטניו
רינתגבאי
נעמהיוטבת
ליאןנקש
תמר נוגהזנקו
לודמילהפרוקופייב
רותיאיפרגן
שושנהלוי
מידןבורוכוב
סיוןשלוש
שלומיאמור
שרוןכהן
אוסנתעפגין
מורןאמגדי
עינברברקאי
שירה ליברדה
עדיאדרי
יואבאורבך
זיוהגטניו
עדןנעוס.
מרווהיפרח יצחקי
רוןצברי
עמיתשריקי
פנינהמשה
חניליפסקר
אלירןקנתן
ענתשדה אושה
חופיתאוחנה
עדייפה
צאלהיאנוש
קלריעקןבי
נופראיסקוב
רוניפלדמן
משהאלישע
אסתראיזמאילוב
שיגולדשטיין
מיריתמגד
אסתרפרידמן
ענתלוסקי טורגמן
יעל יוליהמירגורודסקי
הדסהלקס
עידוזילברשטין
מורןכהן
אורטלפינטו
יעלטוקר
יפעתגולן
שריתדאודי
דניאלעמרן
אילניתאלקלעי
קטיכהן
הדסדרסלר
רעותרחמני
ענאלאבוחצירה

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 17.10.11
ליטלגהלי
הדסאבו
ליטלמרגליות
מעייןמימוני
פאטמהשלאלדה
מוריהלסרי
אדוהאטיאס
נטליארביב
דורוןמילוא
ירדנהטלקר
זיושפר
חןוקנין כהן
לינויגוהרי
ענברבנמוחה
שחרילינק
פזית תהילהאוחנה
אביביתיצחק מנחם
אליאב אליהוגוילי
לינהקירש
גלעדברגיל
דניתצאיג בן אבו
רותדלין
אתיטיביאייב
מיכללינצ?נר
ורדקדוש
שניזבולוני
אדרפנחס
אודירשף
נטעילוז
מוניקהברקו
גליתפריד
תמראסרף
מעייןסויסה
מיכלבן דרור
אליחיאזולאי
שיג'רפי
מורןששונוב
בת אללוי
טליחביבי
מיכלקלימי
רחליכהן
לימורדוד
מיכלכלפון
תרצהגברא
אפרתחלד
רחלימיכאלי
מאורדבח
עדילאון כהן
ציפיאלגלי
אוריתשלומאי
נטליזיגרביץ
רותםמורדי
קרניתיוריש בן גיגי
הודיהשרים
חןחן
שירישראל
בראמיתי
מנחםפלדמן
רבקהכהן
גליתסינואני
הראלדויטש
אלכסנדרקוזלוב
מורןרחמים הריס
ברטהנדב
עדיגברה
פזיתבלישה
מרגריטהלויט
שירןלוית
אורטל תהילהעצר
הדרדוד
אפרתסטרוזברג
שלומיחיימוב
אנהסולש
תמרפוזן
גיטלסאוטה
ליאתיצחקי
יוסיצדוק
איתידמרי
הדסברדה
הראלאבצוג
אסנתרוזנברג
רובישהרבני
רויתפיטוסי
מירישורץ
קרןשלו
חןבן אבי
נעמהדדון
סופהפרטוש
עדימימון
עדיגבזו שחר
הוליעובד
אריאלאורטיז
דודאזולאי
עדישקרצי
עדיאלול
שיאשמייבסקי מרן
שלומינגדאי
אורליקדוש
אושרתעובדיה
אינה חבושהsheba
גילהביר
מורןביטון
לילךבאבי
שרהאמינוב
הילהכהן
הדרצפרי
בת חןאברהם
לובנהולי
שירהביטרמן
סיוןעמנואל
אביביתטנא
יפיתאוחנה
טימורחורושין
רוניתאהרון
רינתנהרי
טניהרחמילוביץ
לירוןגולדשטיין
יהודיתכהן
מאיהרימוק
הדסכהן
מזלטסמה
הדרברדה
אוהזלקר
מורבכר ברוורמן
מיהחזן
אושרתסיבוני
רויתלוית
נעמיאיזיקוביץ
נעמהגולן
רננהלביא
יהודיתפרלא
אוריתרובין
עדיעמירה
אלכסנדרהשנקר
חןבן סימון
מריםבלנק
תהילהזיו
מורכהן
קרן אורבן אבו
אוריה רבקהאזולאי
מיטלבן יוסף
ליאורבר
יעלבנצקי
תהילהבן חמו
רעותעבו
רועיעובד
ענבלמאיירס
נאגיעמראת
פנינהכהן
נדבבן חמו
סדקלהאשכנזי
מורןלרוסה
יפעתואזנה
הדסמזרחי
אלייחזקאל
נטלהכהן
נטלילוי
לינורדניאלי
סימהמושקוביץ
גתיתאביטן
אפרתחסידים
שמואלברדיס
כנרתחונן עפרי
חןעמוס
שריתסומך
דודיחיות
לידרנוח אלימלך
מרינהצון
קריסטינהקוקולייב
לילךסלומי
יוליהגל
רינתלרנר
ליטלניסים
תמרגורג
אריהיצחקוב
תהלהלדאני
מורדיסין
הודיהפחימה
לוריןאוחנה
שרהגרינשטיין
רעותכראזי
הדסבן הרוש
לירןפרץ
דורבסו
אנהגרטמן
אורליאברהם
צחיכהן
שולמיתישראל
מורןסלע
טלוינטרמן
דנה חיהגואטה
שלמהיעקובוב
רוחמהמזרחי
חנאןמרעי
נטלישמואלי
תהאניאבו סמחאן
אושרתמאושר
מיריתרייכנברג
מנחםידגר
ליטלמלכה
תמרבדלוב
אוקסנהאברמוב גרופי
מוריאלשרייבמן
סיווןגילקרוב
אופירדרעי
ליטלרון
איתירחמים
שלומיבן יוסף
אליזבטאשטאמקאר
אושרתאוחיון
טליעובד
אסףשלו
בתיהבסן
מאיהכהן
דליתז'אק יוסף
ליליאןנתניה
עדילוי
סיוןדוד
הודיהציוני
עיריתבדני
ליאתכהן
יוניתנגלשטין עוזרי
מורןעמר
יעלגלעדי
נטליששון
שירליקונובסקי
יהודהוענונו
לימורכהנא שיש
יעקבכהן
ליאורשעיו
ישראלאבנעים
ליזפדלון
רמישלום
הדספקר
אביהלוי
אמירפרידמן
מירבאוחנה
רפאלטפירו
חופיתזהוראי
עוזגמליאל
לילךבן מאיר
לימורדוד
נדבטורגמן
ציוןנחמיה
איתי והודיהלוי
מורןלוי
הנאאבוכף
אוריתכץ
מיטלגרינבוים
אופירטופר
אביחימולה
שירהספיר
קרןמן
ליאורברק חמו
רוניתכחלון
כרמיתכהן
אושרתשלומי בירנבאום
רמימסיקה
נזאראלי
עדיאלאולשטין
ילנהיעקוב
גיקליןוילי
ספירגואטה
נופריפרח
בתיהמסיקה
קרןמאנו
כנרחורב

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 23.10.11
 

בתאלקדוש
ליאתשמיר
יוליהפרלשטיין
עדיפררו
מורןהויזליך פלד
טליהשרון
אביביתחדד
רותםחן
בלוריהמנסדורף
בתחןפלדמן
יעלוייס
יפעתביטון
מיכלהדר
אביטלינובסקי
אסתיפרינץ
אריאלעמר
מיריפנדוס
ענתארז
דוריתנס
הילהשאלתיאל
רעותקונפי
חגיתסיטבון
אטקלטאיילה
קרןהילמן
ליאתבן חמו
מעייןרחמים
שמחהאביאני
ענבלששי
מיטלהררי
אתירדה
שריתלוקץ
בתאלשטרית
מורןנוריאל
סיוןנישלי
איילהבן שוהם
רוזלינהאשורוב
בנחורקיקיאן
רועיבנקין
אנסטסיהברנגולץ
הודיהלוי
שנהבבן שושן
שקדבושרי
יסכהזיסקינד
שליבן דוד
רעיהרוטנברג
חליחיים
מאירימינך
רונהשגיא
אלוןליבוביץ
אסתרבניסטי
מורןאלמוזנינו
דוריןדומן
קאריןאנשל
אמהעשוש
חגיתעזרא
רחלכחלון סיון
תירצהכהן
קרןהמר גבע
ספירארזוואן
נעמהגרבר
שריתזרזר
נופרכהן
יגאלבקון
ליאתכהן
קרןחמדי
רינתרובינסקי
מיטלגלנץ
חדוהסבג
אורליטביב
מיטלדורי
רניפלד
חוהסמואל
שמחהאלפסי
צוריהאורליאן
מקסיםניסמן
אסתראלחדד
אסטפאןאסטפאן
חגיתדנדקר שמשון
חןנעמן
חניתבוסויק
חנהבן שחר
הגרברגר
יפיתקלינגר
אורנהדוידוב
עדיחדאד
אנהרבנוק
אמירשורץ
חנילייכטמן
שירןמור יוסף
נטליהחדג
משיבקנשטין
מלכהארבוב
אורטלוולנר
שולמיתבקר
נעמהפילהרט
עיסהכריאכוס
דניאלעזרא
נועםברשד
רויתיונאי
אנוארגרוס
שירוולף
שניאני
שלומישריקי
אנהציפורי
דיקלהדרור
מיכללוונטל
מלידיין
יעלכהן אלואה
אריאלסדן
אבילוין
עהדטורה
AlexanderLifshitz
רוחימלכה
יוסף חייםדוד
אילהשטיינברג
חייםרוט
נינהדין
איריסמדינה
אוסנתחיימוב
נתנאלשמואל
סימהכהן
ליזבללי
קובילוי
חגיתשיליאן
אתיטוילי
מיטלאלחיאני
אורגדזגזג
מיטלנחמני
מאורגיגי
מיריכהן
נחמהשימבורסקי
רותםביטון
בן ציון ומיכלעצר
מיטלבן ארוש
שלומיתיפרח
עידיתאהרון
הילהכנפו
הילהאשכנזי
הדספלס
ליזסרויה
מיטלמרדכי
רוניתישראלי
שירןאמסלם
אלבינהלוי
אסףכוכבי
שירןבסון
טליההורביץ
אביעדאשואל
יוליהדניסנקו
שלירמות
נירויס
אימאןגמהור
יפיתמזרחי
קריןכהן
מתןמורדי
ענתפנדו
בטיבן זקן
דניאלפישמן
אהובהפפויפר
ליאתאלפסי
הדסקלומיטי
קרןמרקס
מוליאזולאי
שמוליקאליאסי
ליזמוסאי
לירוןהיזלקופי
אירנהסנדלרמן
ליאתאייזנר
נעמהמשולם
לבנתיעקב
אילתממן
שירןפידלר
ענבראור
אסתיטבריצי
ילנהלפידות
מיטלפולנסקי
אנהז'ורוייב רובין
גיליבן חיים
ליאתסיטרון
יעליפה
מירבדרור
אלישבעסדן
אפרתצ'סטרמן
רוניתרויטמן
קאריןמזרחי
מירבכהן
ויקי מיכלפלק
יעריתפרטוש
אורניתרבן
יפיתנגוסה
נטעהנדלר
יחיאלגדז
שריתג?נח
צחיפרייפלד
דניאלשורץ
פאנינהוראי
ימיתביטה שושן
אורטלבן יאיר
טליבן שיטרית
קרןנוה
אסנתרוזנטל
נטליחנוכה
הדרצמח
בןשרעבי
איתיבכר
יובבויכמן
שרירוימי
מוריהצרפתי
דניתסהר
לורי-ליוייט קנר
אבישרפשטיין
שיריאמיתי
שירהלוי
ישיבתדהר
אליסהיינה
רוניאליהו אפטר
אוריתאברהם
אנהפיגלמן
דניאלקליימן
סיוןאברון
לבינהששון
יוניתמאשי
קרןאלעזרי עגור
קאריןאברהם
בריבוחניק
אביבהדרויש
שלהבתלב אל
מיטלהנסב
חיהרייטר
נופיתממן
דמיטרירוזנטל
רותםפרץ
אורישרים
חנהלאון
ישראלהחלבציה
רבקהשוקרון
סנדרהדוידי
מרקוסגומז
ספירשוהם
גיהאדסרחאן
דניאלהגסנר
דלאלחטיב
אוריתגלר
חנהשרפשטיין
דודומזרחי
שרהקרן
ליאורוינברג
חגיתסגל
אריאלאבו
נעמיעמר
גולןפרגמין
אורטלנחום
נעםששון
אליענהלשצינסקי
סאמיאבו סמחאן
שלומיתפלד-קירמאיר
עדוסגל
אלינוראוליאל
רוניכהן רוט
אנסטסיהמושאילוב

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 31.10.17

אילתמליחי
עינבריצחקוב
ספירביטון
אסנתשמילוביץ
שרוןאמור
ענתיעקבי
אוריתגיאת
לילךמורי
שירקמארה
ליגלאלחדד
מיטלסער
נטליישראל
אפרתשר שלום
אורטלעטיה
עדימרקוביץ
נטעאלפי
נופרנחום
חןבן סימון
רעותאברון
עדיאטיאס
רחליאדלר
אפריםחנני
יניבפרמד
יוליהאקימוב
אלהקנר
מורויצמן
אלירןיונה
טלינקש
רעותכותה
גילזקלד
לירוןחג'בי
עופרפישר
מיטלבנימין
שירלימסה כהן
מיטלבן יוסף
מרבצרי
פנינהאליקמל
רויטלאלוני כהן
רחלירובין
רותשמש
הילהאיזנברג
רננהלביא
סאליטטרו
תהילהזיו
לירוןהירש
מוריהגליק
סחראלקרינאוי
ליאתירושלמי
סימה בת אלצברי
נטלישטובי
יבגניהויסטורופ
גילהרובין
נטליזרקה
אדללוי
עליזהלאלזר
הילהאשכנזי
מורכהן יחיא
שירהשפר
נועהפרנקו-אוחנה
עמיקרייף
שירימור אטלי
ליןטרנו
חייםגדעוני
כרמיתשינחה
ארזשמואלי
שרוןאליה
דנהפרץ
אלינהשגב
עבדאללהאבו אלהיגא
יעריתפדידה
אילהמרגליות
חניבן דוד
יסכהאלימלך
אוריתלוי מזרחי
אסתימזור
משהשקרצי
טליבינדר
אסתיכהן
חשירייצס
סיגליתבן דוד
קאריןזגורי
הודיהסולטן
לילךדאלי
ליאתקמינסקי
ןוקהקןרןלנקן
מוניראבו מדיעם
אוריתאלגני
יצחקזילברברג
שלומיברכה
בתאלכהן
רינהבן שמחון
קלאודיהנובכוב
אליזבטעובד
ניריתחנוכה
עדיבן לולו
יהודיתפרלא
דוריסשמואלי
סיגלחדד
איגורליסנןבצקי
בת אללוי שטיין
מורןאקב
רגינהטפירו
שישקד
לבונהגמליאל
ארזאוחנה פורטנוי
הילהחנוכה
ליאב ושלומיתליבנת
מירהברקאי
אמיר ואורייןעשור
שירןלוי
נעמהגולן
אלרןזורמן
דוריןשלמה
טלירובינוב נתנוב
לילךשמעוני
משהבן דוד
טלפבונצ'לו
חניגרא
מירבשקד
סיוןזגדון
אסתרהיילו
סימהאזולאי כהן
נמרודארבל
אסתארברקן
יעלנגר
דיאנהעטר-סיטיאון
אורטלחזן
גילידיכטר
יראתזוארץ
הודיהפרגין
עדיעמירה
יעלדביר זלוואס
מירבשרלין
בתאלבאדי
שושימישייב מלכה
רותםגולן
אביטלוייס מרקוזה
ציפורהבוקובזה
דורניתגוטמן
אשראמסלם
שירזכהן
ליאתברון
לירןלוי
הדסמלול
יהודיתשלג
אלהבן אליהו
בנימיןנמנוב
יוסיגבע
דנהפרחי
אלברטשגב
בנימין יורםמנסדורף
לינויריחניאן
שירןדוידוב
מריםבלנק
תמראהוד
מיכלמשי
רותםפסנדי
מלכהמסיכה
גסיהכשר
אוריה רבקהאזולאי
אילוןבר
גליתשטרידלר
לוריאמיכל
קטרינהחייקין
מילנהכסיף
יניבעמוסי
ליטלמני
אושרהנחום
אליממן
סיוןסוראני
טליהאסף
שירליחג'בי
הודי'ה סיגליתארביב
דוריתאיסקוב
ראומהיצחקוב
מושיקורייכמן
לימורמרקו
יפית טוהרקוגומן
אכראםח'לאילה אבו אלהיגא
מורןנגר
חייםרובין
ארזחדד
רותםאריה
רינתכהן
איתיכהן
אלירןטל
מעייןשינדר
ארזלוי
עדןישראלי
כנרתבנימין
טליהסגל
צחישלוח
ליטלטקוני
אלמוגגחטן
מוריהג'רבי
רינתאבידן
מיכלעשור
נדבשראל
מליזכי
דרורכהן
צחיטבריצי
אפרתשמחי
סערזוהר
יאירסלובטיצקי
שמעוןיחיא
מיטלזורמן
נטעפת מליחי
שירלילירן
אמירמגן
מעייןאיילהו
בתאלהררי פרידמן
סיוןחקון
אילניתוקרט
חגיתיצחקי
עליזהבן ישי
מיטלבנרי
ברטהזערור
רותםרייז
עדןחליב
עופריכוכבי
אשרתאלסטר
אורהנייטן
סגאבראנסי
שיראיברגימוב
אורפונדק
ראובןאשכנזי
אילנהבן בסט
מיכאלפוזיילוב
ספירששון
גילויכמן
שושיששון
הילהשלום
קאדיהקראוס
אילניתבלוצרקובסקי
יצחקנקב
DudiGany
יהודיתגרוס
רליניר
ברכיויס
יהונתןלוז
רןמרגליות
אבוקה הודיהשהרבני
איריתמימון
טליהעגמי
אפרתארבל
בלהאהרונוביץ
עודדשגיא קלכהיים
יפהלוי
חנהפריליך
מיכליסעור
אידיתפינטו
סברינהדמרי
שטערניבייטש
כהןציפורה
אורטלמילר
חנהדניאל
שמחהדסה
נטליפאר
דוריןאלישע
יוסיגואטה
סיוןבחכמה
NadiaDuschkin zimerman
בתיהבסן
גיליפרץ
אימאןגמהור
לינויוגימה
סחראלקרינאוי
אוריןרייכמן
רפאלכסיף
שרהלהלפיד
קרןרחמתי
חנהפינגלי
סימונהאילוז
ליאתאריה
דיאנהעטר-סיטיאון
מורןאקב
שמחהחדד
שרהאברהמס
סעדמערוף
לימורשחר
ליאתגורן
אנהרקיטה
אסףכוכבי

הזוכים בהגרלה שנערכה בתאריך 9.11.17

עדןשגב
זיוחי
אתיורון
שירובישביץ
בנימיןגרינפילד
אביחיאזולאי
מאיהכהן שמעון
פנינהזקס
אלינוררוימי
שישקד
שניאברהמי
אשריתשוקר
ערןגבע
שניתבסטקר
נטימיכאל קוגוס
מיטלאבו עיאש
מירבקדוש
ענבלבושרי
מיטלצברי
קריןכהן
איילתבר
נועהלזרוביץ
לוסיבן שטרית
מורבורייב
אורטלכהן לביא
יעלהניסנוב
מתןליס
לינויהימלשטיין
עידןסויסה
יסמיןהראל
אביתרחדד
שושיבן דוד
מוטישושן
עדיעמר
אלכסנדרהשנקר
שירהפת
אלעדחיון
אביהאברג'ל
אוריתרובין
טלמנחם
דימהנוביק
הילהחנוכה
דיאנהגרוס
פזיתשני
ארזדסה
לישמעוני
אסףברקאי
רגינהטפירו
שרוןשווימר
זינהפראג'
שלישטיין פארן
איילהאמסלם
שרהלוי
כוכבהכהן
תמרקורנף
טלבללי
דניאלגולן
אתיראובני
ענתקריכלי
פטריסיהנקים
זיומיכאלי
ארזאוחנה פורטנוי
גיאנהעיסאוי
עזראהדר
ליטלחנו
ירוןפאר
פלורינהבן זקן
נעמהדוד ציטיית
אתיקלימי
קטיהשלו
יהודהואזנה
ורדהרמל
אינהזילבר יחזקאל
מורכהן
חגיתאדוני
מרגליתשמעון
מורןמלאכוב
רוזימרגי
אוהדשלמה
רעותשחר
נעמהמסרי
עינבאמסלם
שיראלבן עטר
שרהמנדלמן
רותםלב
אביתראגאי
אלעדרוזנר
אביבארון
אנגלינהטבקין
קרן אורבן אבו
רעותנוריאל
יקטרינהניקיטנקוב
אנהשימונוב
סיוןפלנסיה
ליאתאלקובי
אביביתפלאח
אלכסנדרפולונסקי
מעיןלב ארי
חגיגולן
שמריתאוחנה
בטיליט
הנירבינוביץ
אורטלחמדני
מיריחצבני
רוזיחבה
ליאורגרינברג
אופירהטובי
סיווןפרלמן
מרבצרי
דודגולן
שרוןסלים
ענברחגואל
מריהקופיטמן
אורטלנוה
מוהנדפראח
שרוןליפשיץ
עליזהמלאכי
מיכלשמא
דקלהטוביאנה
אליאןרום
דיאנהאבשייב
שרוןלירן
אוראמינוב
מורןגרוסמן
פזאדרי
וגיףגדזייב
שריוינטרוב
הילהכנפו
אילתדסקל
עידןסאקס
מורןאקב
שירןדמרי
אורטלבן-שמעון
ניצןכהן
גלוינברג
אלוןנעים
פיניהרמבם
עדןסלימאן גיל
ליאורבר
אתיקרן
אירהבוגאח
רותיכהן
דבורהטפירו
הדרהלל
נטלייוחנן
בת אללוי שטיין
אביברון
עידונתני
רחללוי
שירןזבולוני
יסמיןסנה
שניאבוטבול
עדיפנחסוב
דקלהזיסמן
חמדקרש
אורליאגזה
שריתמרקוביץ
נדבקדוש
טלגור
מורןמירוביץ
גילתרופא
מעייןעובדיה
אלירןכסיף
רונןבן שלום
אולגהנוביק
ברקדרנל
ולנטינהפריידקין
פזיתניר
לאהאלעזר
שלמהגרינולד
מורןיפת
עינתביגלמן
שריתשנטל
נטלילוי
ריקיבניסטי
אבימישייב
שרוןקייט
שירןליפשיץ
סיוןקדוש
טובהאזולאי
איתןסחראי
סינדייוסף
קונסטנטיןפובניצה
ורדמימרן
אירינהמיצרי
מעייןאביבי
שלומיתאמנה
לירןסחראי
אוריתמוסקוביץ
ליאוןלוי
דורוןשיפרין
אתימנשרוב
איריספורטנוי
דניאלעמר
אריאלכסיף
מריםשלוח
אהדאביטל
שיריתקגן
שירהסלע
עפרה אורהאדיר
מיטלבן יוסף
הילהפיטוסי
עדיונדרמולן
רחלדדון
מיריאליהו
רויטלעיון גזית
אדוהקוגמן מחפודה
שירלירחמים
קרןהולנדר
תומריצחק
יוסיגואטה
לימוראחלאו
נועהשחם דקל
שמוליקשלג
עופראוסקר
עינתשפירא
איריתקיומוב
שימריתנחמני
אוריאלאלסטר
שיהרמן
רמיבן דוד
יוסיאלחרר
דוריןארד
דודסויסה
רויטלברזני
יעלטבת
יקירהשינדר
שרהאשר
שרהרשף
רונישאג
יצחקשינחה
סיווןרפפורט
ספירחזן
חייםכהן
מנדיסברדלוב
מיטלמנצור
ארזרובינוב
פינינאסימי
אפריםכסיף
ריביהלימי
חיטאוב
שמעוןשומר
רבידפאר
שלוכהן
ורדכחלני
עומריטוילי
אתישלום
אושרתזיגדון
רחלידיד
יפהישרים
חיטאוב
יעקבסימאי
מרורהגודי סרחאן
בנילאופר
טופזסירי
ריטהכסיף
אלכססודקוביץ
אביעדיעקב
ליאורברדיס
בתאלזבולונוב
פיניאיפרגן
עדיזאנה
רחלמרקו
אלינורבר
אולגהסיני לוי
ערןלוי
ליאורהאבני
לילךזריהן
ניריצחקוב
לילךמשולם
חנאןמרעי
איליהישראילוב
שריתמרסיאנו
תהילהעדרי
חגיתדנדקר שמשון
רוזיחבה
לבונהגמליאל
סיוןסויסה
יפיתדבוש
ליטלהדר
מיכלהופמן
יפיתצוריאל
סלסבילסעדי
שיראלבן עטר
שמריתפרץ גל
יבגניהויסטורופ
בת אללוי
מימוןיפית
{**}