MyFeed Personalized Content
מאמר
הוספה למועדפים

הנחיות למחזור מוצרי מטרנה

אחריות סביבתית היא חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של מטרנה.

אנחנו מחויבים לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים לצריכה, להשתמש באחריות במשאבי הטבע ולצמצם פסולת ופליטות, תוך חתירה לאפס השפעה על הסביבה. אנחנו פועלים באופן מתמיד להפחתת כמות חומרי האריזה המשמשים לייצור אריזות המוצרים שלנו ולהשתמש ביותר חומרי אריזה הניתנים למחזור. בכדי להגדיל את הסיכוי שהאריזות יגיעו למחזור, הוספנו על גבי מרבית האריזות שלנו סימון עם צבע הפח מתאים להן, כך שניתן יהיה להשליך אותן למקום הנכון בקלות ובנוחות.

אריזות פלסטיק ואריזות מתכת - כל אריזות מטרנה תמ"ל ודייסות