MyFeed Personalized Content
מחשבון צבע עיניים

מחשבון צבע עיניים

מה יהיה צבע העיניים של התינוק שלכם? בדקו במחשבון

כמו כל הורים (סקרניים) לעתיד, סביר להניח שאתם מדמיינים איך הבייבי שלכם יראה... ממי הוא יירש את הגובה וממי את צבע העיניים? אומנם אצל רוב התינוקות צבע העיניים מתייצב באופן סופי לקראת גיל שנה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לנסות ולחשב את הסיכויים...

צבע העיניים של אמא *
צבע העיניים של אבא *

לתשומת לב: המחשבון כמובן מסתמך על צבעי העיניים של ההורים, אך בפועל הצבעים יכולים להיות מושפעים גם מצבעי העיניים של הורי האב או האם