MyFeed Personalized Content
אמא מניחה את ידיה על ביטנה בצורת לב

מחשבון הריון

אז... את בהריון! את ודאי תוהה מתי בדיוק אמורה להיות הלידה, האם יהיה לך ילד של קיץ או ילד של חורף? איזה מזל יהיה התינוק ואילו בגדי היריון יהיה עלייך לרכוש?
מחשבון הריון עובד על עיקרון פשוט, עלייך לחזור ולשחזר את היום הראשון של הוסת האחרונה שלך. לאחר מכן, פשוט הוסיפי לתאריך זה 40 שבועות והרי לך התאריך המשוער ללידה. למעשה, ההיריון מתחיל רק שבועיים לאחר המחזור, שזהו זמן הביוץ. אולם המערכת הרפואית מתייחסת להריון כאל תהליך של 40 שבועות ותמיד תישאלי מתי הייתה "וסת אחרונה", כך שלאורך כל ההיריון תאריך זה ודאי יהפוך לתאריך זכור במיוחד אצלך.

מהו התאריך בו התחילה הוסת האחרונה שלך?

User will most likely use this feature mainly on mobile. Therefore touch events and date picker etc.
שבועות הריון
שבועות הריון לוגו
שבועות הריון

בין אם זה ההריון הראשון שלך ובין אם את כבר אמא ותיקה, תמיד מסקרן ומעניין לדעת מה קורה בדיוק בשלב זה בהריון וכיצד העובר שלך הספיק להתפתח.

כתבות שמעניין לקרוא