MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

זכויות האישה בהריון ואחרי לידה

בהריון או אחרי לידה? חשוב שתהיי מודעת לזכויות שלך. אספנו עבורך כל מה שחשוב לך לדעת.

זכויות בביטוח לאומי www.btl.gov.il

מענק לידה 

מענק הלידה משולם לכל יולדת תושבת ישראל, או אשת תושב ישראל, בזמן שהותה בבית החולים. המענק מיועד לכסות את ההוצאות הראשונות עבור ציוד לרך הנולד. 

מה צריך לעשות כדי לקבל את המענק הכספי? 
יש צורך למלא טופס ייעודי אצל נציג ביטוח לאומי בבית החולים שבו ילדת. סכום הכסף יועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

דמי לידה

דמי הלידה משולמים לאישה עובדת, שיצאה לחופשת לידה ומיועדים לפצות אותה על אבדן הכנסתה, בזמן שבו אינה עובדת בשל ההיריון או הלידה. תקופת תשלום דמי הלידה נקבעת על פי תקופת העבודה שלפני היום שבו הפסיקה האישה את העבודה בזמן ההיריון. תקופת התשלום המלאה היא בעבור 15 שבועות, ואילו תקופת התשלום החלקית – בעבור 8 שבועות. שיעור התשלום הוא 100% משכרה של היולדת בשלושת החודשים האחרונים, בניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, וניכוי נוסף של 4%. 

מה צריך לעשות כדי לוודא שתקבלי דמי לידה בסכום הוגן?
דאגי שמשכורתך בשלושת החודשים שקדמו ליציאה לחופשת הלידה, תשקף לפחות את ממוצע העבודה השנתי שלך. אם משכורתך תקטן בחודשים אלו, דמי הלידה יהיו נמוכים יותר ממה שיכלו להיות. 

גמלה לשמירת הריון

גמלה זו משולמת לאישה עובדת, שנאלצה להפסיק את עבודתה בגלל שמירת הריון. הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה, בזמן שהיא בשמירת הריון. שיעור הגמלה מבטא את ממוצע שכרה של האישה בשלושת החודשים שקדמו לשמירת ההיריון, אך לא יותר מ – 100% השכר הממוצע במשק.
מה צריך לעשות כדי לוודא שתקבלי גמלה לשמירת הריון בסכום שמבטא את משכורתך?
הקפידי שמשכורתך לא תיפגע, בשלושת החודשים שקדמו ליציאה לשמירת הריון. 
תוכלי להתייעץ עם האחראי/ת על השכר במקום עבודתך, כך שגם אם תצאי לבדיקות מרובות, הדבר לא יפגע במשכורתך. 

דיני עבודה:
חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954

התפטרות של עובד על מנת לטפל בתינוק - במידה ועובדת מתפטרת תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילד, רואים את התפטרותה כפיטורים. דין דומה חל על התפטרות תוך 9 חודשים מיום שאומץ ילד, ובלבד שטרם מלאו לו 13 שנים. כללים דומים חלים על עובד במידה ובת זוגו של העובד הייתה עובדת באופן עצמאי במשך שנה רצופה לפחות לפני יום הלידה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך הטיפול בילד. במידה ואחד מבני הזוג מתפטר על מנת לטפל בילד, לא יוכל גם השני להתפטר מאותה סיבה כך שיראו גם את התפטרותו כפיטורים.
מה צריך לעשות אם את מעוניינת לעזוב את עבודתך, כדי לטפל בתינוק, או כדי לבחון אפשרויות תעסוקה אחרות?
כדי שתוכלי להיות זכאית לפיצויי פיטורין ולדמי אבטלה, נקבע בחוק עבודת נשים, שאת יכולה להתפטר במשך 9 חודשים מיום הלידה וההתייחסות להתפטרות שלך תהיה כאל פיטורין. 

איסור העבודה בחופשת לידה 
חל על המעביד איסור להעסיק עובדת בחופשת לידה

הגבלת פיטורים
החוק קובע כי לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר עבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; ההגבלה תחול הן על עובדת  קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות; לעניין זה, רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים.
אסור למעביד לפטר אותך במהלך חופשת הלידה, ובתקופה של 60 יום לאחר תום חופשת הלידה. בתום 60 הימים תהיי זכאית גם להודעה מוקדמת, לפני מועד הפיטורים, ואין לחפוף את ההודעה המוקדמת בתקופת איסור הפיטורים.

חופשת לידה

חופשת לידה בתשלום היא 15 שבועות, חופשה חלקית- 8 שבועות
כל עובדת זכאית להקדים את היציאה לחופשת לידה עד שבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער. ניתן לחלוק בחופשת הלידה עם הבעל ואת רשאית לקצר את החופשה ולחזר לעבודה לאחר 6 שבועות מיום הלידה (או מאוחר יותר), ליתר זמן החופשה יהיה זכאי בן זוגך.

  • עובדת שעבדה  12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות  
  • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות
  • ניתן להאריך את תקופת החל"ת שלאחר חל"ד כאשר סך החל"ת שעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ולא יותר משנה מיום הלידה

עוד על חופשת לידה לאבא >>

נקודות זיכוי במס הכנסה
לידה - ילד שנולד לאישה במהלך שנת מס, מזכה אותה בנקודה וחצי על כל אותה שנת מס (רטרואקטיבית). את רשאית לבחור האם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.
הטבה זו יכולה להגיע לסכום נאה (למעלה מ-1000 ₪), לכן מומלץ לבדוק זכאות להחזר מס לאחר החזרה לעבודה מחופשת הלידה.

צבירת זכויות בזמן חופשת הלידה
חופשת הלידה לא פוגעת בוותק שלך במקום העבודה.
במהלך חופשת הלידה ממשיך/ה העובד/ת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו: חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים במהלך 15 השבועות של חופשת הלידה בתשלום. כלומר, צבירת הוותק לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה, והקשר המשפטי בין העובד/ת למעסיק אינו נפסק.
במהלך 15 שבועות של חופשת הלידה, המעסיק מחויב להמשיך ולהעביר הפרשות לקופת הפנסיה ולקופת קרן ההשתלמות. כמו כן, הנך זכאית להמשך צבירה של ימי החופשה. במהלך 26 שבועות של חופשת הלידה, המעסיק מחויב להמשיך ולצבור ימי מחלה ודמי הבראה.

שעת הורות (שעת הנקה)
אם חזרת מחופשת לידה ואת מועסקת במשרה שהיקפה לפחות 174 שעות בחודש, או במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתך, את זכאית להיעדר מעבודה שעה אחת ביום במשך 4 חודשים לאחר חזרתך מהחופשה.