MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

פירוש שמות לפי הקבלה

העוצמה הטמונה בשם הפרטי מתקבלת מכמה מסלולים היונקים ממוקדי כוח שונים. אותה עוצמה גולמית מקורה בשילוב ובצירוף האותיות לכדי צליל זיהוי ברור הנקרא שם האדם, אשר מקבל ביטוי ותוקף מעשי באמצעות אופן הכתיבה, ההגייה, הצליל והתדר בו הוא נקרא.

סוד הניקוד והצליל בשם

על דעת חכמת הקבלה האותיות המרכיבות את שם האדם מחברות בין העולם הגשמי והעולם הרוחני. העוצמה הטמונה בשם הפרטי מתקבלת מכמה מסלולים היונקים ממוקדי כוח שונים. אותה עוצמה גולמית מקורה בשילוב ובצירוף האותיות לכדי צליל זיהוי ברור הנקרא שם האדם, אשר מקבל ביטוי ותוקף מעשי באמצעות אופן הכתיבה, ההגייה, הצליל והתדר בו הוא נקרא. רוב האנשים אינם יודעים כלל כי לסימני הניקוד (סוד הצליל) וההטעמה (מלעיל ומלרע) קיימות משמעויות רבות העשויות להשפיע בצורה מכרעת על בעל ומשמעות השם. לכן כל המבקש לבחור לעצמו או לילדיו שם איכותי חייב להתחשב בסוד הצליל, שהוא הניקוד. שימו לב בבקשה כי כל האמור הינו פירוש שמות לפי הקבלה על "קצה המזלג" ונועד להאיר את עיניכם במעט בטרם בחירת שם לילדיכם.

פירוש שמות עם האותיות א, מ, ש
אותיות אלו הן אמות היסוד,  כלומר, שלושה יסודות – אויר, מים, אש. אלו הן אותיות מעצימות עם "מנוע רוחני" גדול ביותר. לפיכך מי שבשמו מופיעה אות אחת או יותר מאותיות אלו (לדוגמה: שאול, משה, אהרון) פירוש שמו יהיה קשור לאדם השואף תדיר לגדולה ולעשייה מרובה. הוא לא ינוח וישקוט עד אשר ישיג מטרותיו. עם זאת, יהיה הוא חסר שקט נפשי ועלול להימצא בתחושת תיסכול, פחד וחוסר סיפוק. באם אחת האותיות ניצבת בראש השם האדם יהיה גלוי לב ויאמר את כל אשר על ליבו.

פירוש שמות עם שני חיריקים
מי שמופיעים בשמו שני חיריקים (לדוגמא: ריקי, נילי, גילי) יהיה אדם חומרי וארצי מאוד. היציבות הכלכלית והמעמד יהיו חשובים לו מאוד והוא ידאג כדי לבסס את מעמדו. כמו כן, יהיה בעל נטייה למצבי רוח קוטביים. מחד עשוי להיות רך ונעים ומאידך עלול להיות תוקפני וחסר סבלנות עד כדי נטייה להיסטריה. יראה את התמונה הכללית עם קושי לרדת לפרטים. בעל בטחון עצמי הטעון שיפור עם היתכנות להערכה עצמית נמוכה. בעל תאווה מינית מפותחת ורגישות עדינה ומיוחדת. יהיה טואטלי מאוד בתחושותיו וייתמסר בצורה עיוורת אחר מושא אהבתו, אפילו אם הדבר עלול לגרום לו לסבל.

משמעות שמות עם האות ת
פירוש שמות המסתיימים באות ת' (לדוגמא: סיגלית, שרית ): שילוב ה-ת' בסופו של השם עלולה להצביע לרוב על תקיעות וחסימה בענייני זיווג ופרנסה. מחד גיסא האדם עלול להימצא בתחושת כבדות עם הסתכלות תמידית אל העבר ופחות לעתיד. מאידך כל סיום הוא התחלה חדשה ולכן האות ת' עשויה להיות בעלת השפעה חיובית, תלוי בשם האם. יש לשים לב לדרכי נשימה ועיכול, לחולשה גופנית ולנטייה לחולי בקלות יחסית.

משמעות שמות עם האות ב
מי שבשמו מופיעה ב' רפה (לדוגמא: אביב, חביב, אבי) יהיה הססן המתאפיין בבלבולים, קושי בקבלת החלטות ובצורך עז לחום ולרגש. כמו כן, אינו מגובש בחוסנו הנפשי בשל חסכים רגשיים ובטחון עצמי. 

פירוש שמות עם האותיות נ, ן
כל אדם שבסיום שמו נמצאת האות ן' (לדוגמא : אלון, שרון) פירוש שמו יצביע על אדם בעל כושר עמידות אישית נהדרת. אדם עם עוצמה נפשית הבוקעת במיוחד בשעות קשות ולכן ייחלץ ממצבים קשים שאחרים ייתקשו לעמוד בהם. מי שהאות נ' מופיעה בשמו, ללא קשר לסדר הופעתה בתבנית, יהיה במצב דואלי כלומר: אהוב על הזולת או מושא לקנאה בשל אישיות כובשת.  

צירוף האותיות גל
פירוש שמות שבהם מופיעה המילה גל (סיגל, גלית, גליה) בתחילת התבנית, מצביע על אדם חסר מנוחה ושקט נפשי עם היתכנות למצבי רוח הפכפכים. לעומת זאת יוכל להתגבר על מיכשולים ולנווט את ספינת חייו בהצלחה יתרה. מי ששמו מסתיים במילה גל יהיה אדם סוער ומלא תהפוכות המתקשה להחזיק בדעה אחת יציבה.

משמעות שמות עם האות ס
מי ששמו מתחיל באות ס' (סמי, סיון, סמדר) יתאפיין בקשיים ובעיכובים בפרנסה ובזיווג. האות ס' מבטאת מחד את כוח השמירה שבבריאה. צורתה כחומה סגורה המגנה ושומרת את פנימיותה. מאידך עלולה לגרום לסיבוכים, לקשיים ולחסימות קשות בכוח המזל. מי ששמו מסתיים באות ס' (עמוס, אליס) עלול לרוב להימצא בתחושת תקיעות הגורמת לתיסכולים ולחוסר סיפוק. היא יחוש כי "משהו" בלתי מוסבר רציונאלית עומד בינו ובין יכולתו להצליח וכי הוא אינו מממש את הפוטנציאל החבוי בעמקי נפשו. 

 
אותיות אהו"י
פירושי שמות עם אותיות אהו"י המשולבות בהם: אותיות אלו מהוות צינורות שפע רוחני גבוה מאוד ולכן לא מומלץ לקרוא לאדם בשם הבנוי מכל האותיות הללו. משום הסכנה שהוא עלול לקרוס תחת העוצמה המשודרת בהן.

צירוף האותיות "אור"
לדוגמה: (אורה, אורי, אור, אורית) עלול להימצא במצב של קושי ניכר בזיווג (שלום בית) או חוסר בזיווג מתאים. המילה "אור" מתאימה לחלק קטן מאוד מהאוכלוסייה (אלו שמבנה נפשם יציב חסון) הואיל והיא מושכת שפע רוחני עצום ורב העלול להיות מעמסה כבדה על כתפי האדם - דבר העלול להקרין באופן שלילי על כוח המזל.

הכותב הינו יצחק אהרון, איש קבלה ראש מרכז "חכמה" כותב ומרצה סודות הקבלה