MyFeed Personalized Content
12-6 חודשים
מאמר
הוספה למועדפים

סימני בשלות

מתי מתחילים לתת מזון מוצק לתינוקות? איך אדע מתי הרגע הנכון להתחיל? האם בגיל 6 חודשים? האם אמורים להיות סימנים נוספים? 

בסביבות גיל 6 חודשים, מומלץ להתחיל לשלב מזון מוצק בתזונת התינוק.
סימני מוכנות המופיעים אצל תינוק הבשל להתנסות במזון מוצק:
-    חקירת חפצים עם הפה
-    שליטה בפלג גוף עליון והחזקת ראש יציבה
-    הבעת סקרנות ועניין במזון שאני אוכלים