MyFeed Personalized Content
6-0 חודשים
מאמר
הוספה למועדפים

מחשבון התפתחות התינוק ועקומות גדילה

מחשבון גדילה והתפתחות תינוקות מספק מעקב אחר גובה ומשקל תינוקך לאורך החודשים.

מחשבון זה מתבסס על עקומות הגדילה של ארגון הבריאות העולמי WHO - World Health Organization אשר בשימוש בישראל בתחנות לבריאות המשפחה - טיפות חלב.
כלי זה הינו אומדן בלבד ואינו בא להחליף את מעקב הגדילה המבוצע אצל אחות טיפת חלב. שם מבוצעות מדידות נוספות ומשתמשים בעקומות גדילה נוספות כגון היקף ראש, אורך/משקל לגיל ועוד וזאת על מנת לקבל תמונת מקיפה ומדויקת לגבי גדילת התינוק. עקומות הגדילה הן כלי המאפשר מעקב אחר התפתחות וגדילה של ילדינו.

כיצד עובד מחשבון גדילה והתפתחות תינוקות?
התוצאות המוצגות לאחר הכנסת הנתונים למחשבון, מתארות את התפלגות המשקל /גובה/היקף ראש באמצעות קווי אחוזונים. השטח בין הטווח העליון (אחוזון 97%) והתחתון (אחוזון 3%) ומייצגים את טווח הגובה / משקל  בו נמצאים רוב האוכלוסייה.
 

לחצו כאן לשימוש במחשבון גדילה והתפתחות
(*שימו לב שימוש במחשבון דורש הרשמה)

מהו מעקב גדילה ואיך בודקים את התפתחות התינוק?
מעקב הגדילה מתבצע בטיפת חלב, אולם כדאי שתדעו בעצמכם מה מודדים, כיצד מודדים ואיך משייכים את התינוקות לאחוזוני גדילה, עליהם מסתמך בין השאר גם מחשבון גדילה והתפתחות התינוקות שלנו.
את מעקב הגדילה הפיזי של התינוק עורכים באמצעות מדידת היקף ראש, משקל וגובה. את המדדים, אחות טיפת חלב תזין למחשב, שימקם את התינוק שלך על עקומות הגדילה הנהוגות בשימוש בארץ.

עקומות הגדילה הן גרפים המציגים גדילה באמצעות מדידות גובה, משקל, היקף ראש של תינוקות יונקים בריאים שינקו עד גיל 4-6 חודשים באופן בלעדי ולאחר מכן ינקו באופן חלקי בשילוב מזון מוצק עד גיל 12 חודשים והם נפרדים לבנים ולבנות

העקומות מאפשרות מעקב לאורך זמן אחרי תינוקות, כדי לוודא התפתחות וגדילה תקינים. כאשר תינוק נמצא לדוגמה באחוזון מסוים נהיה במעקב שהתינוק גדל ומתפתח בהתאם לאחוזון שבו הוא נמצא. כאשר תינוק מראה חוסר התמדה על אותו אחוזון, האחות/רופא/דיאטן יבדקו את הסיבה לכך. כך גם אם התינוק ימוקם מתחת לאחוזון 3 או מעל אחוזון 97. 

ומה אם התינוק שלי לא מתפתח בדיוק לפי עקומות הגדילה?
קיימת שונות טבעית בין בני אדם וכך גם אצל תינוקות - במשקל, בגובה, בקצב ההתפתחות ולכן חשוב להבין שעקומות הגדילה אינן מבחן שבו אנו רוצים שהתינוק שלנו יגיע ל-100%.
עקומות הגדילה מציגות בפנינו את ההתפלגות הסטטיסטית של גובה ומשקל בתינוקות מסוימים שנבדקו. על סמך מדידות אלו, ארגון הבריאות העולמי הגדיר את האחוזונים.

כאמור, אם תינוק ממוקם על הטבלה באחוזון 50 מבחינת המשקל, משמעות הדבר היא שמחצית מהתינוקות הבריאים מאותו המין שוקלים יותר ממנו ומחצית מהם שוקלים פחות.
אם תינוק נמצא באחוזון 10 מבחינת הגובה, 90% מהתינוקות הבריאים מאותו המין גבוהים ממנו ואילו 10% נמוכים ממנו.

המעקב אחר גדילת התינוק באמצעות עקומות הגדילה מטרתו העיקרית לוודא עקביות בגדילה - כלומר שהתינוקות ישארו פחות או יותר עקביים בדפוס הגדילה שלהם ולא 'ישברו עקומות'. 
לפעמים נראה תינוקות שעל פי עקומת הגדילה הם באחוזון גבוה או נמוך אך חשוב לזכור שתינוקות בריאים, בדיוק כמו מבוגרים, יכולים להיות בכל טווח של גובה ומשקל ושעקומות אלו הם רק חלק אחד בפאזל. 

בהערכת התפתחות התינוק נלקחים בחשבון פרמטרים נוספים כגון דפוס הגדילה של הוריהם, האם התינוק סקרן שמח ופעיל, האם התינוק משיג אבני דרך אחרות בהתפתחותו ועוד.

 

עקומת הגדילה של ארגון הבריאות העולמי: בנות מגיל לידה עד גיל שנתיים – משקל לפי גיל

1

https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/Documents/g-weight-age-0-2.pdf

עקומת הגדילה של ארגון הבריאות העולמי: בנים מגיל לידה עד גיל שנתיים – משקל לפי גיל
2

https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/Documents/b-weight-age-0-2.pdf

שימו לב: האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי ובכל ספק, שאלה או בעיה יש להתייעץ עם הרופא המטפל