MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 10-13:

במהלך טווח שבועות זה עליך לבצע בדיקת סיסי שיליה. בבדיקה זו, ממופים מעל 700,000 רצפים גנטיים בכל הגנום העוברי לצורך גילוי חוסרים או עודפים של מקטעי DNA אשר עלולים להשליך על בריאותו של העובר, כפי שעלול לקרות בתסמונות כרומוזומליות וגנטיות. הבדיקה מאפשרת תשובה מהירה יחסית וכיום נמצאת כמעט באותה רמת סיכון כמו בדיקת מי שפיר, שמיועדת בעיקר לנשים להן סיכון גבוה לגלוי בעיה כרומוזומלית או גנטית בעובר.

בדיקת סיסי שיליה הינה בדיקה פולשנית, ובה נלקחים סיסי השיליה לבדיקה חדישה המכונה "שבב גנטי". בבדיקה זו, ממופים מעל 700,000 רצפים גנטיים בכל הגנום העוברי לצורך גילוי חוסרים או עודפים של מקטעי DNA אשר עלולים להשליך על בריאותו של העובר, כפי שעלול לקרות בתסמונות כרומוזומליות וגנטיות. הבדיקה מאפשרת תשובה מהירה יחסית וכיום נמצאת כמעט באותה רמת סיכון כמו בדיקת מי שפיר, שמיועדת בעיקר לנשים להן סיכון גבוה לגלוי בעיה כרומוזומלית או גנטית בעובר.

הבדיקה מתבצעת בבתי חולים ובמרכזי בריאות. על-פי המלצה של רופא גנטיקאי. הבדיקה כלולה בסל. הזכאות תינתן רק למטופלות אשר עברו את התהליך ללא מימון פרטי מלא או חלקי, שלהן או של מי מטעמן (כולל גורם מבטח ושב"ן).