MyFeed Personalized Content
הריון ולידה - מסע של 40 שבועות מתחיל כאן
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 17:

במהלך שבוע זה תתבקשי לבצע בדיקת תבחין משולש או מרובע (חלבון עוברי, HCG, אסטריול ואינהיבין). מכונה גם בדיקת סקר שליש שני: תבחין מרובע (תבחין משולש +אינהיבין). הבדיקה מבוצעת לקביעת רמת סיכון לתסמונת דאון ו/או מומים חמורים במוח ובתעלת העצבים, בדופן הבטן ואחרים.

תבחין משולש או מרובע (חלבון עוברי, HCG, אסטריול ואינהיבין). מכונה גם בדיקת סקר שליש שני: תבחין מרובע (תבחין משולש +אינהיבין).
הבדיקה מבוצעת לקביעת רמת סיכון לתסמונת דאון ו/או מומים חמורים במוח ובתעלת העצבים, בדופן הבטן ואחרים. בדיקת התבחין המשולש כלולה בסל, במימון חלקי של האשה ההרה. בדיקת התבחין המרובע אינה כלולה בסל היא אופציונלית  וכרוכה בתוספת תשלום וכדאי לברר בקופ"ח את זכאותך למימון הבדיקה.