MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 17-20:

בשבועות אלו תתבקשי לעבור את בדיקת דיקור מי שפיר. זוהי בדיקה פולשנית לשק ההיריון, לצורך שאיבת מי השפיר לבדיקת "שבב גנטי" -  זוהי בדיקה מעבדתית ממוחשבת אשר בה נבדקים, לצורך אנליזה, כל הרצפים של DNA עוברי בכל הגנום העוברי. הבדיקה מבוצעת לצורך גילוי חוסרים או עודפים של מקטעי DNA שעלולים להעיד על תסמונות כרומוזומליות וגנטיות אשר מסכנות את בריאותו של העובר.

דיקור מי שפיר הינו בבדיקה פולשנית לשק ההיריון, לצורך שאיבת מי השפיר לבדיקת "שבב גנטי" -  זוהי בדיקה מעבדתית ממוחשבת אשר בה נבדקים, לצורך אנליזה, כל הרצפים של DNA עוברי בכל הגנום העוברי. הבדיקה מבוצעת לצורך גילוי חוסרים או עודפים של מקטעי DNA שעלולים להעיד על תסמונות כרומוזומליות וגנטיות אשר מסכנות את בריאותו של העובר.
מעל גיל 35: אם את מעל גיל 35 הינך זכאית לביצוע הבדיקה על חשבון המדינה, גם אם כל בדיקות הסקר של הטרימסטר ראשון והשני הינן תקינות.
מתחת לגיל 35: אם הינך צעירה מגיל 35 בזמן הכניסה להריון וקיים אצלך סיכון משוקלל של 1:380  ומעלה לתסמונת דאון או נמצאו אצלך סמנים סונוגרפיים המעלים סיכון לתסמונת דאון, הבדיקה תהיה ממומנת ע"י קופ"ח שלך לאחר אישור גנטיקאי. הזכאות תינתן רק למטופלות אשר עברו את התהליך ללא מימון פרטי מלא או חלקי, שלהן או של מי מטעמן (כולל גורם מבטח ושב"ן).
נשים עם סוג דם Rh שלילי: יקבלו חיסון Anti-D למניעת היווצרות נוגדנים כנגד ה Rh השלילי, מיד בתום הבדיקה ולא יאוחר מ-72 שעות מהבדיקה.