MyFeed Personalized Content
הריון ולידה - מסע של 40 שבועות מתחיל כאן
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 22-24:

במהלך שבועות אלו תתבקשי לבצע את בדיקת אולטראסאונד לסקירת מערכות, מכונה גם "סקירה שניה". מדובר בסקירה "בסיסית", או בדיקת אולטראסאונד לסקירת מערכות "מקיפה" או "מורחבת". סקירת מערכות מורחבת, בדיקה דומה לסקירה המוקדמת עם אפשרות בחינה יותר מדויקת של מומים זעירים בעובר ואיתור מומים התפתחותיים, בעיקר במח, בכליות ובלב אשר לא ניתן היה לראותם בסקירת המערכות המוקדמת. 

בדיקת אולטראסאונד לסקירת מערכות, מכונה גם "סקירה שניה". מדובר בסקירה "בסיסית", או בדיקת אולטראסאונד לסקירת מערכות "מקיפה" או "מורחבת".
סקירת מערכות מורחבת, בדיקה דומה לסקירה המוקדמת עם אפשרות בחינה יותר מדויקת של מומים זעירים בעובר ואיתור מומים התפתחותיים, בעיקר במח, בכליות ובלב אשר לא ניתן היה לראותם בסקירת המערכות המוקדמת. הבדיקה הבסיסית כלולה בסל. ניתן לבצע סקירת מערכות מקיפה יותר, באופן פרטי. יש לברר זכאותך לבדיקות פרטיות  בקופת החולים.