MyFeed Personalized Content
הריון ולידה - מסע של 40 שבועות מתחיל כאן
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 24-28:

במהלך שבועות אלו תתבקשי לבצע את בדיקת העמסת הסוכר. בדיקת העמסת הסוכר השגרתית הינה בדיקת העמסת סוכר של 50 גרם  GTT (Glucose Tolerance Test) – הבדיקה מבוצעת בשבועות 28-24 להיריון, ומטרתה לבדוק אם את בסיכון לסוכרת הריונית (אי סבילות לסוכר). כשתגיעי למרפאה תקבלי בקבוק המכיל 50 גרם גלוקוז ותתבקשי להמס את הגלוקוז בתוך מים ולשתות אותם. (אין צורך בצום לפני הבדיקה). לאחר שעה תיבדק רמת הסוכר בדם שלך.
אם תתקבל תוצאה שתעלה על 140mg/dl  תתבקשי לבצע גם את בדיקת העמסת סוכר 100 גרם.

בדיקת העמסת סוכר של 50 גרם  GTT (Glucose Tolerance Test) –

הבדיקה מבוצעת בשבועות 28-24 להיריון, ומטרתה לבדוק אם את בסיכון לסוכרת הריונית (אי סבילות לסוכר). כשתגיעי למרפאה תקבלי בקבוק המכיל 50 גרם גלוקוז ותתבקשי להמס את הגלוקוז בתוך מים ולשתות אותם. (אין צורך בצום לפני הבדיקה). לאחר שעה תיבדק רמת הסוכר בדם שלך.

אם תתקבל תוצאה שתעלה על 140mg/dl  תתבקשי לבצע גם את בדיקת העמסת סוכר 100 גרם.

בדיקת העמסת סוכר 100 גרם

הבדיקה, כאמור, מתבצעת אם תוצאות הבדיקה הראשונה עלו על 140mg/dl . מטרת הבדיקה לאבחן אם את סובלת מסוכרת הריונית, והיא מתבצעת בשבועות 28-24 להיריון.

לפני הבדיקה תתבקשי להיות בצום של 8 שעות. כשתגיעי למרפאה תיבדק רמת הסוכר בדמך במצב של צום. לאחר מכן תתבקשי לשתות מים שבהם מומסים 100 גרם גלוקוז, תמתיני שעה ושוב תיבדק רמת הסוכר בדמך. כך תיבדקי גם לאחר שעתיים משתיית הגלוקוז ולאחר שלוש שעות משתייתו.

הערכים שצריכים להתקבל:

בצום: פחות מ-95 mg/dl

לאחר שעה: פחות מ-180 mg/dl

לאחר שעתיים: פחות מ-155 mg/dl

לאחר שלוש שעות: קטנים מ-140 mg/dl

אם שתיים מתוך ארבע התשובות יחרגו מהערכים התקינים, תאובחן סוכרת הריונית.

במקרים מסוימים מתבקשות הנשים ההרות לבצע את הבדיקה האבחנתית (100 גרם גלוקוז) ולדלג על בדיקת הסקר (50 גרם), כיוון שהן נחשבות בסיכון לסוכרת הריונית.