MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 27-36:

במהלך שבועות אלו מומלץ להתחסן בחיסון נגד שעלת. אמנם לא מדובר בבדיקה, כי אם בחיסון, אולם הוא מהווה המלצה של משרד הבריאות והחיסון מתבצע בשבוע ה-28 להריון. החיסון אמור לאפשר לאשה ההרה לפתח נוגדנים ברמה גבוהה למחלה, ולהעבירם דרך השליה לעובר, זאת על מנת להגן על התינוק בחודש הראשון לאחר הלידה ועד שיוכל יוכל לקבל את החיסון בעצמו.

חיסון נגד שעלת. אמנם לא מדובר בבדיקה, כי אם בחיסון, אולם הוא מהווה המלצה של משרד הבריאות והחיסון מתבצע בשבוע ה-28 להריון. החיסון אמור לאפשר לאשה ההרה לפתח נוגדנים ברמה גבוהה למחלה, ולהעבירם דרך השליה לעובר, זאת על מנת להגן על התינוק בחודש הראשון לאחר הלידה ועד שיוכל יוכל לקבל את החיסון בעצמו.