MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 30-33:

במהלך שבועות אלו תפגשי פעם נוספת את העובר/ית שלך במסגרת בדיקת האולטרסאונד טרימסטר שלישי, המכונה גם "הערכת משקל" - להערכת משקל העובר ומצב השליה, מעקב גדילה תקינה של העובר. הבדיקה מתבצעת במכונים של קופות החולים ובמרפאות של חלק מרופאי/ות הנשים. 
 

בדיקת האולטרסאונד טרימסטר שלישי, המכונה גם "הערכת משקל" - להערכת משקל העובר ומצב השליה, מעקב גדילה תקינה של העובר.
הבדיקה מתבצעת במכונים של קופות החולים ובמרפאות של חלק מרופאי/ות הנשים. ניתן לבצע בדיקה רחבה יותר, (סקירה שלישית - כולל הערכת מומים מאוחרים בחדרי המוח ובכליות ואולטרסאונד בתלת מימד של פני העובר במכון US באופן פרטי.) הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות. במידה  וקיים חשד למום שהתגלה בעובר בסוף הטרימסטר השני ובטרימסטר השלישי, ניתן לבצע "סקירת מערכות מכוונת" למערכת האנטומית בה קיים חשד לחריגה או למום. הבדיקה הינה בסל הבריאות ומומנת על ידי קופות החולים בעת הצורך. ועל פי הפנית הרופא/ה המטפלים.