MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

בדיקות הריון בשבוע 7-9:

אולטרסאונד ראשון לצורך קביעת גיל ההריון, תקינותו ומספר העוברים. הבדיקה כלולה בסל, מבוצעת במכונים שנקבעו על-ידי קופות החולים ותוכלי לבצעה אצל רופא/ת נשים שלך.

בטווח השבוע 7-9 להריון, עליך לעבור אולטרסאונד ראשון לצורך קביעת גיל ההריון, תקינותו ומספר העוברים. הבדיקה כלולה בסל, מבוצעת במכונים שנקבעו על-ידי קופות החולים ותוכלי לבצעה אצל רופא/ת נשים שלך.