MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

זכויות האישה היולדת

את אחרי לידה? מזל טוב! ללידה יש גם היבטים בירוקרטים וטוב שמצאת זמן לבדוק מה מגיע לך. סידרנו עבורך את הדברים כך שיהיו פשוטים וברורים ותוכלי לחזור להקדיש זמן למה שהכי חשוב. 

אתר הביטוח הלאומי

כדאי להכיר: זה המקום בו ניתן למצוא את כל המידע הרשמי והרלוונטי לעניין, ניתן להוריד טפסים ואף להגיש בקשות לאתר הביטוח הלאומי

ילדת בתקופת הקורונה? מגיעות לך הטבות!

אם אינך עובדת בימים אלו, ילדת במהלך משבר הקורונה, אינך עונה על תנאי הזכאות לדמי לידה, ועקב הלידה אינך יכולה להמשיך לקבל דמי אבטלה – תוכלי לקבל קצבה בתקופת הלידה וההורות. 
תוכלי לקרוא כאן בהרחבה

דמי לידה

תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אבדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.
*עדכון חשוב: בעקבות תקופת הקורונה המוסד לביטוח לאומי עדכן באופן זמני את הגדרות תקופת הביטוח והזכאות לנשים שילדו בתקופת הקורונה. 

מהם תנאי הזכאות לדמי לידה?

תקופת ביטוח:

אם המעסיק שילם עבורך דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 החודשים, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום בו הפסקת את עבודתך בזמן ההיריון ("היום הקובע") את זכאית לדמי לידה בעד 12 שבועות ( 84 ימי זכאות).
אם שולמו בעדך דמי ביטוח 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום שהפסיקת את עבודתך בזמן ההיריון ("היום הקובע"), את זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות 42) ימי זכאות(

מענק לידה:

זהו תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם ליולדת לחשבון הבנק שלה, בהתאם למספר הילדים שנולדו באותה לידה. כדי לוודא שתקבלי את מענק הלידה, עלייך לטפל בהליך הבירוקרטי הזה עוד בהיותך בבית החולים, לפני שחרורך הביתה. 

סכומי מענק הלידה  (מעודכן ל- 01.01.2020)
•    סכום מענק הלידה שתקבלי נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה:
•    עבור הילד הראשון תקבלי מענק בסך 1,783  ₪ 
•    עבור הילד השני תקבלי מענק בסך 802  ₪ 
•    עבור הילד השלישי ואילך תקבלי מענק בסך  535 ₪ 
•    אם נולדו לך תאומים תקבלי מענק בסך 8,915  ₪ 
•    אם נולדה לך שלישייה תקבלי מענק בסך  13,373 ₪

חופשת לידה

כל עובדת זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (105 ימים). ניתן גם לחלוק את חופשת הלידה עם בן הזוג לאחר שמיצית 6 שבועות לפחות מחופשת הלידה. חופשת לידה בתשלום היא 15 שבועות ואילו חופשה חלקית היא 8 שבועות.
במקרים מיוחדים ניתן להאריך את חופשת הלידה:

בתשלום
בלידה של יותר מתינוק אחד
אם היה צורך באשפוז האם או התינוק

ללא תשלום
אם עבדת יותר משנתיים אצל אותו מעסיק.
כמו כן, את זכאית להקדים את היציאה לחופשת לידה עד שישה שבועות לפני יום הלידה המשוער.
כדאי לדעת: אסור להעסיק את היולדת בזמן חופשת הלידה. 
קצבת ילדים
הקצבה הינה חודשית והיא משולמת לפי מספר הילדים.

מי זכאי לקצבת ילדים?

•    תושב ישראל שיש לו ילד אחד או יותר.
•    מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילדיו, לפי כללים מיוחדים.
•    ילד עולה שעלה לארץ בלי הוריו.
•    מי שמחזיק בילד שאינו ילדו, בתנאי שמונה כאפוטרופוס או כמקבל הקצבה.

שעת הורות (שעת הנקה)

אם חזרת מחופשת לידה ואת מועסקת במשרה שהיקפה לפחות 174 שעות בחודש, או במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתך, את זכאית להיעדר מעבודה שעה אחת ביום במשך 4 חודשים לאחר חזרתך מהחופשה.
.