MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

רגרסיה בהתפתחות האחים הבוגרים

בזמן שבוע 21 להריון ובזמן ההריון בכלל חשוב לנסות לדעת על רגרסיה בהתפתחות אחים בוגרים.

ספרי הפסיכולוגיה וסדנאות ההורות עוסקים רבות בעניין האחים הבוגרים והתייחסותם ללידה הקרבה (ולאחריה). ידוע כי לידת אח עלולה להיות דווקא מאורע בלתי משמח לאח הבוגר. מה הן התופעות להן ניתן לצפות? איך להתמודד איתן? אילו מסרים להעביר לילד?

לצד ההתרגשות והשמחה לקראת הולדת אח חדש מתגנבים לליבנו גם חששות. האם יוולד בריא ? האם נצליח לתפקד תחת העומס המוגבר ? איך נמצא לו את הסידור המתאים שעה שנחזור לעבודה ? לא יפליא איפה כי גם לילדים הבוגרים שלנו חששות משלהם לקראת הלידה.

ילדים בכורים לא יסבלו משינוי מעמדם המשפחתי. יחד עם זאת הם עדיין ילדים. יש ילדים בכורים שבעצמם עדיין תינוקות בעת הולדת האח התינוק. לכן, אין לצפות מהם להתנהגות בוגרת כמובן...אין גם להתפלא אם תחול אצלם רגרסיה בכל הקשור להתנהגות בסיסית אותה כבר למדו ורכשו: שליטה על צרכים, דיבור, התפתחות מוטורית וכד'.

גם בגילאים בוגרים יותר ניתן לצפות לשינויים בהתנהגות מצד הבכור: הצמדות מוגזמת להורים (חוסר עצמאות), התחצפויות, בכי מוגזם וכד'. לא תמיד יבוטאו הדברים מפורשות על ידי הילד והוא לא יודה כי הוא חושש מהלידה. ודאי יחשוב כי אסור להגיד דבר מסוג זה, שהרי הולדת אח הוא מאורע משמח, ואין לקלקל את השמחה.

אם מדובר בלידה שלישית, הרי אז ה"שמחה" רבה. ילדכם הקטן ייהפך מעתה לילד האמצעי, ומדובר ב"רעידת אדמה" לא קטנה. לפי גילו, צפו לתמורות ולשינויים בהתנהגותו. ייתכן כי לא תחושו בדבר ותחשבו כי אתם בני המזל שעליהם פסחו כל השינויים עליהם קוראים בספרות המקצועית. המתינו. ייתכן כי התמורות יגיעו מאוחר יותר. בכל מקרה, מומלץ להיות ערניים וקשובים להתנהגות ולהתבטאות הילד השני.

להלן רגרסיות נפוצות, שהן רק חלק ממגוון רחב הקיים והשונה מילד לילד ומגיל לגיל:

-  הרטבה במיטה בלילה, גם מצד ילדים שכבר נגמלו.

- חזרה למוצץ.

-  חזרה למשחקים בלתי מתאימים לגיל הילד.

-  השתוללות חסרת רסן.

-  הצמדות להורה ורגרסיה לחוסר עצמאות.

-  התעסקות עם הפרשות גוף.

מה ניתן לעשות ? מה המסר אותו רצוי להעביר לילד ?

חשוב להבהיר לילד כי גם רגשות שליליים הם לגיטימיים, בכל הקשור להולדת האח החדש. מותר לבטא רגשות כאלה. יתירה מכך, הדבר אף רצוי: נסו לדובב ילד שלא נותן ביטוי לרגשות אלה. הדבר יקל עליו מאוד מבחינה נפשית ואף יקל בהמשך, כאשר התינוק יוולד והסיטואציה היומית תהיה עמוסה ו"מרגיזה" עוד יותר מבחינתו.

התייחסו לילדכם כאל האח הגדול והבוגר של התינוק המיועד, אך אל תגזימו בעניין.

שבחו אותו וציינו בפניו שאתם גאים בו. חזקו את בטחונו העצמי כל אימת שתוכלו.