Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
חפש
שתפו את Article
X
אב שוכב ליד בנו הישן

חופשת לידה לאבא

 

בזמן שבוע 37 להריון ובזמן ההריון בכלל חשוב לדעת על חופשת הלידה לאבא והאם החוק מאפשר זאת.

אמנם אין הדבר מאוד מקובל בישראל, אך בעולם הרחב התופעה בהחלט קיימת: חופשת לידה לאבא. באילו תנאים ניתן ליישם חופשה זו בארץ ?

ע"פ תיקון בחוק הביטוח הלאומי, נקבעו תנאים חדשים לתשלום דמי לידה לאב, ללידות שחלו מ 1 במאי 2001 ואילך.

בן הזוג יהיה זכאי לצאת לחופשת לידה, בתנאים האלה:

א. שולמו בעד האם דמי ביטוח כשכירה או עצמאית בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים

    מתוך 22 החודשים, שקדמו ליום הפסקת עבודתה בזמן ההיריון.

ב. שולמו בעד האב דמי ביטוח כשכיר או כעצמאי בעד התקופה הנזכרת לעיל, שקדמה ליום הפסקת 

    עבודתה של האם - ללידות שמועדן עד 14/09/2001.

    שולמו בעד האב דמי ביטוח כשכיר או כעצמאי בעד התקופה הנזכרת לעיל, שקדמה ליום הפסקת 

    עבודתו עקב היציאה לחופשת לידה - ללידות שמועדן מ15/09/2001

ג. חלפו לפחות שישה שבועות מיום הלידה, והאם חזרה לעבודתה, ונתנה הסכמתה בכתב לוותר על

    החלק היחסי של חופשת הלידה שנותרה לזכותה, לטובת בן זוגה.

ד. בן זוגה הפסיק את עבודתו לרגל חופשת הלידה, ונטל חופשה של 21 ימים רצופים לפחות.

גובה דמי הלידה ישולמו על בסיס הכנסת האב (החייבת בדמי ביטוח) בשלושת החודשים שקדמו ל 1 בחודש, שבו הפסיק את עבודתו עקב היציאה לחופשת לידה, אך לא יותר מפעמיים השכר הממוצע במשק.

הגשת תביעה לתשלום דמי לידה לאב ניתן להגיש ע"ג טופס בל360/ בתוך 12 החודשים מיום הזכאות הראשון.

קראו עוד

למה כדאי לכם להצטרף למועדון מטרנה?

תוכן רלוונטי
חפש

עדיין לא מצאתם את מה שאתם מחפשים?

נסו את מנוע השאלות החכם שלנו. תמיד יש לנו משהו בשבילכם